ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจุดตรวจ ขนาดกว้าง 5.40 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า54.00 ตารางเมตร บริเวณหน้าวัดนาแหลมเหนือ

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจุดตรวจ ขนาดกว้าง 5.40 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า54.00 ตารางเมตร บริเวณหน้าวัดนาแหลมเหนือ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศตำบลทุ่งกวาว ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร ขาสูง 0.60 เมตร

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศตำบลทุ่งกวาว ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร ขาสูง 0.60 เมตร

0

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted by:

ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 61 ไตรมาสที่ 1

ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 61 ไตรมาสที่ 2

ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 61 ไตรมาสที่ 3

รายงานรายจ่ายดำเนินงาน ปี 61 ไตรมาส 1

รายงานรายจ่ายดำเนินงาน ปี 61 ไตรมาส 2

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 110.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน ม.3

Posted by:

S__167370756

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 23.00 เมตร บ้านนางวนิดา กำทุ่ง ถึงรางระบายน้ำเดิม ปากซอย 30 บ้านนาแหลมเหนือ ม.3

Posted by:

S__167370758

0
Page 1 of 79 12345...»