ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวรวม 25.00 เมตร ถนนทางเข้าบ้านนางจริยา มั่งมี ถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านทุ่งกวาว ม. 1

Posted by:

S__167370759

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 36.00 เมตร พร้อมว่างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 3 ท่อน บ้าน ด.ต.สุวรรณ อินวรรณ ถึงบ้านนายสุกิจ ชองตัน ม.2

Posted by:

102015

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 110.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน จากบ้านตะวันถึงลำเหมืองเดิม ราษฎร์อุทิศ ซอย 5 ม.2

Posted by:

S__167370761

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 117.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน ม.2

Posted by:

S__167370755

0

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

Posted by:

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง -ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6

Posted by:

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6-ดาวน์โหลดที่นี่

0

โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยเริ่มจากสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกวาว
45135

45138

45139

0
Page 2 of 79 12345...»