โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยเริ่มจากสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกวาว
45135

45138

45139

0

โครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อม

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว โดย ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน และการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล โดยให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม และการใช้เศษที่เหลือใช้มาทำที่รองครก รองเขียง ที่รองแจกัน เป็นต้น ้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน…
49670

49672

49730

49735

49746

49800

0

“ช่องทางการรายงานการเฝ้าระวังการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สามารถแจ้งตามช่องทางดังนี้”

Posted by:

“ช่องทางการรายงานการเฝ้าระวังการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สามารถแจ้งตามช่องทางดังนี้”
1.รับแจ้งทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 054-522203
2.รับแจ้งทาง Facebook เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
3.รับแจ้งผ่านสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่

0

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์(กิจกรรมการประดิษฐ์ของจากขยะรีไซเคิล)

Posted by:

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์(กิจกรรมการประดิษฐ์ของจากขยะรีไซเคิล)
ดาวน์โหลดที่นี่

0

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำป้ายโครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted by:

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำป้ายโครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted by:

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์(กิจกรรมการประดิษฐ์ของจากขยะรีไซเคิล)

Posted by:

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์(กิจกรรมการประดิษฐ์ของจากขยะรีไซเคิล)

ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกวาว

ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดที่นี่

0
Page 4 of 80 «...23456...»