องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว ฟื้นฟู บ้าน ม.4 ตำบลทุ่งกวาว หลังจากประสบอุทกภัยจากพายุนกเตน

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว ฟื้นฟู บ้าน ม.4 ตำบลทุ่งกวาว หลังจากประสบอุทกภัยจากพายุนกเตน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว ร่วมกับ อบต.ข้างเคียง ช่วยกันฟื้นฟูบ้านใหม่หัวดง ม.4 ต.ทุ่งกวาว หลังจากประสบอุทกภัยจากพายุนกเตน

    ทำรายการเมื่อ: 09-สค.-11at 09:31

 

 

 

0

น้ำท่วมบ้านใหม่หัวดง ม.4 ตำบลทุ่งกวาว

Posted by:

น้ำท่วมบ้านใหม่หัวดง ม.4 ตำบลทุ่งกวาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว พร้อมด้วยคณะ ร่วมแจกอาหารและน้ำดื่มให้ราษฏร ม.4 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

 ทำรายการเมื่อ: 03-สค.-11at 14:17

0

นายวิชิต บุญกังวาน นายอำเภอเมืองแพร่ เข้าตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว

Posted by:

นายวิชิต บุญกังวาน นายอำเภอเมืองแพร่ เข้าตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว

นายวิชิต  บุญกังวาน นายอำเภอเมืองแพร่ พร้อมนายปรีชา  อินวรณ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ เข้าตรวจเยี่ยม อบต.ทุ่งกวาว ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2554

ทำรายการเมื่อ: 25-กค.-11at 16:26

0

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาร่วมต่อต้านยาเสพติด ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา

Posted by:

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาร่วมต่อต้านยาเสพติด ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาวและประชาชน ร่วมเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาร่วมต่อต้านยาเสพติด ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ตำบลทุ่งกวาว ประจำปี 2554

Posted by:

โครงการประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ตำบลทุ่งกวาว ประจำปี 2554

โครงการประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว ร่วมกับ หน่วย อปต.ทุ่งกวาว โรงเรียนในเขตพื้นที่ และประชาชนตำบลทุ่งกวาว ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2554

ทำรายการเมื่อ: 14-กค.-11at 11:17

0

โครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์เด็กและเยาวชน

Posted by:

โครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์เด็กและเยาวชน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์เด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งกวาว ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดชลบุรี

ทำรายการเมื่อ: 16-มีค.-11at 14:53

0

โครงการอบรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกวาว ปี 2554

Posted by:

โครงการอบรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกวาว ปี 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว ได้จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกวาว ปี 2554  ระหว่างวันที่ 23 และวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำรายการเมื่อ: 03-มีค.-11at 10:54

0

โครงการอบรมเยาวชน

Posted by:

โครงการอบรมเยาวชน

โครงการอบรมเยาวชน(การสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์/พื้นที่อันตราย ต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน) วันที่ 4 พฤษภาคม 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่

ทำรายการเมื่อ: 11-พค.-10at 17:57

0
Page 77 of 78 «...5060707475767778