ประชาสัมพันธ์แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

Posted by:

ประชาสัมพันธ์แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนกาารสอน ปละวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนกาารสอน ปละวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งกวาว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ดาวน์โหลดที่

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลย ครุภัณฑ์ 416-53-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลย ครุภัณฑ์ 416-53-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประชาสัมพันธ์แม่บ้านมห่ไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

Posted by:

ประชาสัมพันธ์แม่บ้านมห่ไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

-ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

Posted by:

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

 

– ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง_สำนักปลัด.pdf  1-ดาวน์โหลดที่นี่

– ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง pdf.2 –     ดาวน์โหลดที่นี่

0
Page 1 of 29 12345...»