วันที่ 28 สค.2564 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมทต.ทุ่งกวาว นายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เพื่อให้ความรู้ความเขาใจและการปฏิบัติตัวเรื่องมะเร็งเต้านม ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกวาว

Posted by:

0