วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว นำโดยนายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว ร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งกวาวในการประชุมให้ความเหลือเกษตรกรกรณีได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนาข้าว ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกวาว

Posted by:

 

 

0