วันที่ 1 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ได้จัดโครการส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

Posted by:

0