[ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ประจำปี 2559 ]

Posted by:

[ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ประจำปี 2559 ]

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559

    ทำรายการเมื่อ: 20-มิย.-16at 10:51

 

0

Add a Comment