[ ร่วมพิธีเปิดงาน”อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง” ]

Posted by:

[ ร่วมพิธีเปิดงาน”อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง” ]

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว ร่วมกับ พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมพิธีเปิดงาน “อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง ” ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ กาดสามวัย

    ทำรายการเมื่อ: 20-มิย.-16at 11:44

0

Add a Comment