[ กิจกรรมปรับปรุงฝาย หมู่ที่ 3 “อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง ]

Posted by:

[ กิจกรรมปรับปรุงฝาย หมู่ที่ 3 “อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง ]

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว และ ราษฏรหมู่ 3 ร่วมดำเนินกิจกรรมซ่อมสร้างและปรับปรุงฝายหมู่ที่ 3 ตามกิจกรรม “อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง” วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ บ้านนาแหลม หมู่ที่ 3

    ทำรายการเมื่อ: 20-มิย.-16at 11:57

 

0

Add a Comment