โครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อม

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการครัวเรือนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว โดย ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน และการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล โดยให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม และการใช้เศษที่เหลือใช้มาทำที่รองครก รองเขียง ที่รองแจกัน เป็นต้น ้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน…
49670

49672

49730

49735

49746

49800

0

Add a Comment