ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 110.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน จากบ้านตะวันถึงลำเหมืองเดิม ราษฎร์อุทิศ ซอย 5 ม.2

Posted by:

S__167370761

0

Add a Comment