ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 36.00 เมตร พร้อมว่างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 3 ท่อน บ้าน ด.ต.สุวรรณ อินวรรณ ถึงบ้านนายสุกิจ ชองตัน ม.2

Posted by:

102015

0

Add a Comment