ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวรวม 25.00 เมตร ถนนทางเข้าบ้านนางจริยา มั่งมี ถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านทุ่งกวาว ม. 1

Posted by:

S__167370759

0

Add a Comment