ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภาพในเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกภาพในเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 23.00 เมตร บ้านนางวนิดา กำทุ่ง ถึงรางระบายน้ำเดิม ปากซอย 30 บ้านนาแหลมเหนือ ม.3

Posted by:

S__167370758

0

Add a Comment