ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศตำบลทุ่งกวาว ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร ขาสูง 0.60 เมตร

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศตำบลทุ่งกวาว ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร ขาสูง 0.60 เมตร

0

Add a Comment