ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจุดตรวจ ขนาดกว้าง 5.40 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า54.00 ตารางเมตร บริเวณหน้าวัดนาแหลมเหนือ

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจุดตรวจ ขนาดกว้าง 5.40 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า54.00 ตารางเมตร บริเวณหน้าวัดนาแหลมเหนือ

0

Add a Comment