สินค้า OTOP

 

กระเช้าตุ๊กตา ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน ม.6

ขนมนางเร็ด(ข้าวแต๋น)ผลิตภัณฑ์ ม.3

ก้อนอิฐดินเผา ผลิตภัณฑ์ ม.2 ม.3 ม.6